กรอกใบสมัครออนไลน์

ข้อมูลส่วนตัว

เลือกรูปของคุณเปลี่ยนลบ

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลือกไฟล์ของคุณ เปลี่ยนไฟล์ ลบไฟล์

ประวัติครอบครัว *

ประวัติ
ครอบครัว
ชื่อ - นามสกุลอายุอาชีพ / ตำแหน่งที่อยู่ / ที่ทำงานเบอร์โทรศัพท์
ลบ

บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน

ประวัติการศึกษา *

ระดับการศึกษาเดือนปีที่เข้าเดือนปีจบการศึกษาสถาบันคุณวุฒิสาขาเกรด
ลบ

ประวัติการอบรม / ฝึกงาน

เดือนปี ที่เริ่มเดือนปี ที่จบหลักสูตร / วิชาสถาบัน / บริษัทระยะเวลา
ลบ

ประวัติการทำงาน

เดือนปี เริ่มงานเดือนปี ออกงานบริษัท / องค์กรตำแหน่งและลักษณะงานรายได้สาเหตุที่ออก
ลบ

บุคคลที่สามารถอ้างอิง และสอบถามประวัติท่านเพิ่มเติมได้

ภาษา

ภาษาฟังพูดอ่านเขียน
ลบ

อื่นๆ

เริ่มใหม่